2-3 april, 2025
Kistamässan

Ställ ut hos oss

Konsumenter är mer benägna att göra ett köp från
varumärken som erbjuder personliga upplevelse.

Tänk dig potentialen i att möta dina mest eftertraktade prospekt personligen. Besvara alla deras frågor, förstå deras behov och presentera dina lösningar – allt i en interaktion. Ingenting kommer vara mer personligt än ett möte ansikte mot ansikte.
Tänk på den tid du skulle kunna spara …

Mässan i siffror

Utställare på Advanced Engineering rapporterar att
de säkrar ett års affärsmöjligheter på bara två dagar.

unika
besökare
0
Besökare som
påverkar inköp
0 %
Anser att mässan är
viktig för branschen
0 %

representerade titlar:

Representerade
branscher

21% Tjänster

21% Konsult

7% Rekrytering/bemanning

7% Tillverkning/produktion

6% Vård/omsorg/hälsa

5% Handel/försäljning

5% IT/tech

4% Kommun/region/statlig myndighet

24% Övrigt

Vilka fördelar ges av
att ställa ut hos oss?

  • Direkta försäljningar på marknaden.
  • Möten med nya leverantörer för att förbättra din tillverkningsprocess.
  • Utveckling av nya partnerskap för att stödja dina expansionsinsatser.
  • Lära sig strategier för att uppnå dina nettomålsättningar.
  • Hitta resurser för att behålla din nuvarande arbetskraft och locka nya generationer.

4 skäl till att bli utställare
på Advanced Engineering

1.

Personliga möten
med beslutsfattare

Det personliga mötet överträffar allt.

Efter en lång period av digitala möten är det personliga mötet oerhört efterlängtat. Skapa långsiktiga och ovärderliga relationer för att säkra framtida affärer.

2.

Mätbar ROI

Från en månad till två dagar.

Efter en lång period av digitala möten är det personliga mötet oerhört efterlängtat. Skapa långsiktiga och ovärderliga relationer för att säkra framtida affärer.

3.

Varumärkesbyggande

Se till att ert varumärke till
top of mind för kunden.

Få största möjliga varumärkesexponering! Advanced Engineering är mötesplatsen för alla som arbetar Produktutveckling och Sourcing inom främst verkstadsindustrin. Säkra att ditt varumärke är top-of-mind hos regionens viktigaste beslutsfattare.

4.

Lansera
innovativa nyheter

Visa upp dina produkter eller
tjänster på plats.

Advanced Engineering är den självklara mötesplatsen för produktlanseringar och innovationer. Ta chansen att visa upp era nyheter och innovativa lösningar. Visa för potentiella kunder hur ni kan hjälpa dem förverkliga nya produktidéer.

Vill du delta på Advanced Engineering?